Výkonný výbor Českého svazu MÖLKKY, z.s.
zvolený na VH 24. 02. 2023

                        Prezident ČSM:         Leoš Fiala

                                                                                        

                         Sekretář ČSM:          Leoš Školoud

                                                                            

                    Členové VV ČSM:          Stanislav Ozimý
                                                         Petr Hanyk
                                                         Danuše Fedjuková
                                                         Pavel Tisovský

                                                         Antonín Všetička


Výkonný výbor Českého svazu MÖLKKY, z.s.
 do 24.2.2023

 

                       Prezident ČSM:          Leoš Školoud    

                                                                                        

                         Sekretář ČSM:          Ing. Josef Buzek

                                                                            

                          Člen VV ČSM:          Ing. Antonín Všetička

                                                                           

______________________________________________________


Kontakt

Český svaz MÖLKKY

Sídlo:
Stranný 39
257 56 Neveklov
IČO - 22758003

Doručovací adresa:
Koniklecová 454/8
634 00 Brno