Valná hromada

Valná hromada Českého svazu MÖLKKY proběhla 28. 1. 2012 v Brně.

Program :

              1. Registrace

              2. Úvod

              3. Schválení jednacího řádu

              4. Zvolení zapisovatele a ověřovatele zápisu valné hromady

              5. Zvolení volební komise

              6. Schválení stanov

              7. Volba výkonného výboru

              8. Volba revizní komise

              9. Návrh prozatímního rozpočtu

            10. Diskuze

            11. Usnesení valné hromady.

            12. Závěr


Valna_hromada_CSM.pdf


Ustavující schůze Českého svazu MÖLKKY

Dne 2. 1. 2012 v Brně  proběhla  ustavující  schůze  Českého svazu MÖLKKY  (dále ČSM),  kterou svolali členové přípravného výboru  Ing.  Michal Antoš, Ing. Josef  Buzek, Ing. Milan Varga a Leoš Školoud.

Členové přípravného výboru projednali stanovy Českého svazu MÖLKKY a byl určen datum a místo konání valné hromady na sobotu 28. 1. 2012 v 11 hodin v Brně Žlutý kopec 7.


Ustanovujici_schuze_CSM.pdf

 


Kontakt

Český svaz MÖLKKY

Sídlo:
Stranný 39
257 56 Neveklov
IČO - 22758003

Doručovací adresa:
Koniklecová 454/8
634 00 Brno