Valná hromada se bude konat
24.2.2023 17:00

TENIS CENTRUM CAFEX, s. r. o., Na Studánkách 2590, Rakovník

TENIS CENTRUM CAFEX, s. r. o., Na Studánkách 2590, Rakovník

Více zde: https://www.molkky.cz/
TENIS CENTRUM CAFEX, s. r. o., Na Studánkách 2590, Rakovník

Více zde: https://www.molkky.cz/
TENIS CENTRUM CAFEX, s. r. o., Na Studánkách 2590, Rakovník

Více zde: https://www.molkky.cz/

Program Valné hromady:

 • Prezence účastníků.
 • Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu a platnosti hlasů
 • Schválení programu a doplnění programu VH ČSM.
 • Volba návrhové a volební komise.
 • Zpráva o činnosti ČSM za rok 2022.
 • Zpráva o hospodaření ČSM za rok 20212.
 • Zpráva kontrolní komise za rok 2022.
 • Návrh a schválení rozpočtu ČSM na rok 2023.
 • Plán činnosti na rok 2023.
 • Volba nového výkonného vyboru.
 • Diskuse.
 • Usnesení valné hromady ČSM 


Valná hromada

Valná hromada Českého svazu MÖLKKY proběhla 28. 1. 2012 v Brně.

Program :

              1. Registrace

              2. Úvod

              3. Schválení jednacího řádu

              4. Zvolení zapisovatele a ověřovatele zápisu valné hromady

              5. Zvolení volební komise

              6. Schválení stanov

              7. Volba výkonného výboru

              8. Volba revizní komise

              9. Návrh prozatímního rozpočtu

            10. Diskuze

            11. Usnesení valné hromady.

            12. Závěr


Valna_hromada_CSM.pdf


Ustavující schůze Českého svazu MÖLKKY

Dne 2. 1. 2012 v Brně  proběhla  ustavující  schůze  Českého svazu MÖLKKY  (dále ČSM),  kterou svolali členové přípravného výboru  Ing.  Michal Antoš, Ing. Josef  Buzek, Ing. Milan Varga a Leoš Školoud.

Členové přípravného výboru projednali stanovy Českého svazu MÖLKKY a byl určen datum a místo konání valné hromady na sobotu 28. 1. 2012 v 11 hodin v Brně Žlutý kopec 7.


Ustanovujici_schuze_CSM.pdf

 


Kontakt

Český svaz MÖLKKY

Sídlo:
Stranný 39
257 56 Neveklov
IČO - 22758003

Doručovací adresa:
Koniklecová 454/8
634 00 Brno