ČESKO-MORAVSKÝ POHÁR
ve hře mölkky

(ČMP)
2016

Průvodce soutěží ČMP

pohar@molkky.cz

Obsah:

 1     Turnaje ČMP
 2     Složení organizačního týmu ČMP
 3     Složení organizačního týmu turnaje ČMP (tzv. pořadatel turnaje)
 4     Povinnosti pořadatele turnaje ČMP
 5     Hrací systém turnaje ČMP
 6     Startovné na turnaji ČMP
 7     Rozhodčí na turnaji ČMP
 8     Týmy hrající na turnajích ČMP
 9     Vyhodnocení ČMP (pouze čeští hráči a české týmy)
10    Pravidla hodnocení v ČMP
11    Vyhodnocení turnaje - hráči (pouze čeští)
12    Vyhodnocení turnaje - týmy (pouze české)
13    Protesty, připomínky a návrhy v ČMP

 

1     Turnaje ČMP

 

  Název Datum konání Místo konání
1. Rakovnické mölkkování 13.- 14. února 2016 Rakovník
3. HMČR ve hře mölkky 16..dubna 2016 Opava
2. III. Jarní zlatá zručská mölkka 14. května 2016 Zruč nad Sázavou
3. Brněnský hod 2016 28. května 2016 Brno-Nový Lískovec
4. Dobruška MÖLKKY OPEN 18. června 2015 Dobruška


 
2     Složení organizačního týmu ČMP

     
Leoš Školoud leos.skoloud@molkky.cz +420 603 932 166
Ing. Josef Buzek josef.buzek@molkky.cz +420 776 556 303
Ing. Markéta Buzková  marketa.buzkova@molkky.cz  + 420 737 779 169

 

3     Složení organizačního týmu turnaje ČMP (tzv. pořadatel turnaje)


a)     Ředitel turnaje
b)     Hlavní rozhodčí
c)     Zástupce Českého svazu MÖLKKY

 

4      Povinnosti pořadatele turnaje ČMP


a)     Zajistit pravidla, herní řád a hrací systém turnaje, vše zveřejnit nejpozději před registrací v den turnaje.
b)     Zaslat do 14 dnů organizačnímu týmu ČMP zápis z turnaje (musí obsahovat oficiální výsledkovou listinu).
c)     Umožnit reklamu partnerům ČMP na svém turnaji.

 

5     Hrací systém turnaje ČMP

a)     Hrací systém turnaje určuje jeho pořadatel.
b)     Podmínkou je stanovení konkrétního pořadí všech zúčastněných týmů (nelze ponechat např. 5. - 8. místo).
c)     ČMP je regionální soutěž a pravidla jednotlivých turnajů ČMP se nemusí vždy shodovat s oficiálními pravidly ČSM.
d)     Protesty řeší vždy hlavní rozhodčí turnaje, popřípadě po domluvě s ředitelem turnaje je možné se odvolat k organizačnímu týmu ČMP. Rozhodnutí organizačního týmu ČMP je konečnéa nelze se proti němu odvolat.

 

6     Startovné na turnaji ČMP


a)     Stanovuje pořadatel turnaje (100,- Kč / tým poplatek ČSM)

 

7     Rozhodčí na turnaji ČMP


a)     Bez rozhodčích (rozhodčí povinný pouze na finále)

 

8     Týmy hrající na turnajích ČMP


a)     České i zahraniční týmy
b)     Složení 3 + 1 nepovinný náhradník
c)     Registrace přes internet (formulář ČSM) popř. na místě v den turnaje se souhlasem pořadatele

9     Vyhodnocení ČMP (pouze čeští hráči a české týmy)


a)     3 nejlepší týmy
b)     3 nejlepší hráči
c)     Bude provedeno na MČR ve hře mölkky (MČR - mistrovství České republiky)

 


10     Pravidla hodnocení v ČMP


a)     Tým je do ČMP zařazen automaticky tím, že se zaregistruje na jednom ze čtyř turnajů ČMP pod unikátním (ještě neexistujícím) názvem a hráči v něm zapsaní nejsou již v žádném jiném zaregistrovaném týmu. Tato trojice hráčů je s názvem týmu pevně spojena po celou soutěž ČMP (tzv. kmenoví hráči).

b)     Náhradník - pokud slouží jako střídající hráč pouze v jednom týmu v rámci všech turnajů ČMP, je součástí daného týmu a tudíž je hodnocen v týmové soutěži. Pokud by však náhradník v některém turnaji startoval v jiném týmu, ztrácí tak možnost být hodnocen v týmové soutěži za tým, kde byl náhradníkem.

c)     Host - každý hráč, který hostuje v jiném týmu, než za který je registrován. V případě, že hráč startuje v turnaji na pozici host, získává tím pouze body pro sebe do soutěže jednotlivců.

d)     Volný hráč - každý hráč, který není registrován v žádném týmu jako kmenový hráč nebo náhradník.

e)     Pokud je tým na turnaji složen z hráčů, kteří jsou registrováni každý v jiném týmu, nesmí užít název týmu ani jednoho z hráčů a v týmové soutěži není hodnocen. Případné body si připisují pouze hráči do soutěže jednotlivců.

f)     Pokud za tým v turnaji nastoupí pouze jeden kmenový hráč, musí k sobě přizvat pouze 2 volné hráče, aby mohl být tým hodnocen v týmové soutěži.

g)     V rámci ČMP tým tvoří: 3 kmenoví hráči, 1 náhradník, neomezeně hostů, neomezeně volných hráčů. Pokud tým přijde o hráče na pozici náhradník tím, že náhradník nastoupí za jiný registrovaný tým, bude se vyhodnocení v soutěži týmů týkat pouze třech kmenových hráčů.

 

11     Vyhodnocení turnaje - hráči (pouze čeští)


1. nejlépe umístěný český hráč - 10 bodů  6. nejlépe umístěný český hráč - 5 bodů
2. nejlépe umístěný český hráč  -  9 bodů  7. nejlépe umístěný český hráč - 4 body
3. nejlépe umístěný český hráč  -  8 bodů  8. nejlépe umístěný český hráč - 3 body
4. nejlépe umístěný český hráč  - 7 bodů  9. nejlépe umístěný český hráč - 2 body
5. nejlépe umístěný český hráč  - 6 bodů 10. nejlépe umístěný český hráč - 1 bod


12     Vyhodnocení turnaje - týmy (pouze české)


1. nejlépe umístěný český tým - 10 bodů  6. nejlépe umístěný český tým - 5 bodů
2. nejlépe umístěný český tým  -  9 bodů  7. nejlépe umístěný český tým - 4 body
3. nejlépe umístěný český tým  -  8 bodů  8. nejlépe umístěný český tým - 3 body
4. nejlépe umístěný český tým  -  7 bodů  9. nejlépe umístěný český tým - 2 body
5. nejlépe umístěný český tým  -  6 bodů 10. nejlépe umístěný český tým  - 1 bod

 

13     Protesty, připomínky a návrhy v ČMP


a)     Protesty, připomínky a návrhy ČMP řeší organizační tým ČMP. Rozhodnutí organizačního týmu ČMP je konečné a nelze se proti němu odvolat.


Kontakt

Český svaz MÖLKKY

Sídlo:
Stranný 39
257 56 Neveklov
IČO - 22758003

Doručovací adresa:
Koniklecová 454/8
634 00 Brno