ČESKO-MORAVSKÝ POHÁR
ve hře mölkky

(ČMP)
2016

Průvodce soutěží ČMP

pohar@molkky.cz

Obsah:

 1     Turnaje ČMP
 2     Složení organizačního týmu ČMP
 3     Složení organizačního týmu turnaje ČMP (tzv. pořadatel turnaje)
 4     Povinnosti pořadatele turnaje ČMP
 5     Hrací systém turnaje ČMP
 6     Startovné na turnaji ČMP
 7     Rozhodčí na turnaji ČMP
 8     Týmy hrající na turnajích ČMP
 9     Vyhodnocení ČMP (pouze čeští hráči a české týmy)
10    Pravidla hodnocení v ČMP
11    Vyhodnocení turnaje - hráči (pouze čeští)
12    Vyhodnocení turnaje - týmy (pouze české)
13    Protesty, připomínky a návrhy v ČMP

 

1     Turnaje ČMP

 

Místo konání: Datum:  
Rakovník 24.- 25. 2. 2018 Halový turnaj - beton
 
Brno 7. 4. 2018 Halové mistrovství ČR - umělá tráva
 
Zruč nad Sázavou 12. 5. 2018 Venkovní turnaj - antuka
 
Jablonec nad Jizerou 30. 6. 2018
 
Venkovní turnaj 
Stranný
 
14. 7. 2018 Venkovní turnaj - umělá tráva


 
2     Složení organizačního týmu ČMP

     
Leoš Školoud leos.skoloud@molkky.cz +420 603 932 166
Ing. Josef Buzek josef.buzek@molkky.cz +420 776 556 303
Ing. Markéta Buzková  marketa.buzkova@molkky.cz  + 420 737 779 169

 

3     Složení organizačního týmu turnaje ČMP (tzv. pořadatel turnaje)


a)     Ředitel turnaje
b)     Hlavní rozhodčí
c)     Zástupce Českého svazu MÖLKKY

 

4      Povinnosti pořadatele turnaje ČMP


a)     Zajistit pravidla, herní řád a hrací systém turnaje, vše zveřejnit nejpozději před registrací v den turnaje.
b)     Zaslat do 14 dnů organizačnímu týmu ČMP zápis z turnaje (musí obsahovat oficiální výsledkovou listinu).
c)     Umožnit reklamu partnerům ČMP na svém turnaji.

 

5     Hrací systém turnaje ČMP

a)     Hrací systém turnaje určuje jeho pořadatel.
b)     Podmínkou je stanovení konkrétního pořadí všech zúčastněných týmů (nelze ponechat např. 5. - 8. místo).
c)     ČMP je regionální soutěž a pravidla jednotlivých turnajů ČMP se nemusí vždy shodovat s oficiálními pravidly ČSM.
d)     Protesty řeší vždy hlavní rozhodčí turnaje, popřípadě po domluvě s ředitelem turnaje je možné se odvolat k organizačnímu týmu ČMP. Rozhodnutí organizačního týmu ČMP je konečnéa nelze se proti němu odvolat.

 

6     Startovné na turnaji ČMP


a)     Stanovuje pořadatel turnaje (100,- Kč / tým poplatek ČSM)

 

7     Rozhodčí na turnaji ČMP


a)     Bez rozhodčích (rozhodčí povinný pouze na finále)

 

8     Týmy hrající na turnajích ČMP


a)     České i zahraniční týmy
b)     Složení 3 + 1 nepovinný náhradník
c)     Registrace přes internet (formulář ČSM) popř. na místě v den turnaje se souhlasem pořadatele

9     Vyhodnocení ČMP (pouze čeští hráči a české týmy)


a)     3 nejlepší týmy
b)     3 nejlepší hráči
c)     Bude provedeno na MČR ve hře mölkky (MČR - mistrovství České republiky)

 


10     Pravidla hodnocení v ČMP


a)     Tým je do ČMP zařazen automaticky tím, že se zaregistruje na jednom ze čtyř turnajů ČMP pod unikátním (ještě neexistujícím) názvem a hráči v něm zapsaní nejsou již v žádném jiném zaregistrovaném týmu. Tato trojice hráčů je s názvem týmu pevně spojena po celou soutěž ČMP (tzv. kmenoví hráči).

b)     Náhradník - pokud slouží jako střídající hráč pouze v jednom týmu v rámci všech turnajů ČMP, je součástí daného týmu a tudíž je hodnocen v týmové soutěži. Pokud by však náhradník v některém turnaji startoval v jiném týmu, ztrácí tak možnost být hodnocen v týmové soutěži za tým, kde byl náhradníkem.

c)     Host - každý hráč, který hostuje v jiném týmu, než za který je registrován. V případě, že hráč startuje v turnaji na pozici host, získává tím pouze body pro sebe do soutěže jednotlivců.

d)     Volný hráč - každý hráč, který není registrován v žádném týmu jako kmenový hráč nebo náhradník.

e)     Pokud je tým na turnaji složen z hráčů, kteří jsou registrováni každý v jiném týmu, nesmí užít název týmu ani jednoho z hráčů a v týmové soutěži není hodnocen. Případné body si připisují pouze hráči do soutěže jednotlivců.

f)     Pokud za tým v turnaji nastoupí pouze jeden kmenový hráč, musí k sobě přizvat pouze 2 volné hráče, aby mohl být tým hodnocen v týmové soutěži.

g)     V rámci ČMP tým tvoří: 3 kmenoví hráči, 1 náhradník, neomezeně hostů, neomezeně volných hráčů. Pokud tým přijde o hráče na pozici náhradník tím, že náhradník nastoupí za jiný registrovaný tým, bude se vyhodnocení v soutěži týmů týkat pouze třech kmenových hráčů.

 

11     Vyhodnocení turnaje - hráči (pouze čeští)


1. nejlépe umístěný český hráč - 10 bodů  6. nejlépe umístěný český hráč - 5 bodů
2. nejlépe umístěný český hráč  -  9 bodů  7. nejlépe umístěný český hráč - 4 body
3. nejlépe umístěný český hráč  -  8 bodů  8. nejlépe umístěný český hráč - 3 body
4. nejlépe umístěný český hráč  - 7 bodů  9. nejlépe umístěný český hráč - 2 body
5. nejlépe umístěný český hráč  - 6 bodů 10. nejlépe umístěný český hráč - 1 bod


12     Vyhodnocení turnaje - týmy (pouze české)


1. nejlépe umístěný český tým - 10 bodů  6. nejlépe umístěný český tým - 5 bodů
2. nejlépe umístěný český tým  -  9 bodů  7. nejlépe umístěný český tým - 4 body
3. nejlépe umístěný český tým  -  8 bodů  8. nejlépe umístěný český tým - 3 body
4. nejlépe umístěný český tým  -  7 bodů  9. nejlépe umístěný český tým - 2 body
5. nejlépe umístěný český tým  -  6 bodů 10. nejlépe umístěný český tým  - 1 bod

 

13     Protesty, připomínky a návrhy v ČMP


a)     Protesty, připomínky a návrhy ČMP řeší organizační tým ČMP. Rozhodnutí organizačního týmu ČMP je konečné a nelze se proti němu odvolat.