Datum konání: 23. 3. 2024
Místo konání: fit4all CENTRUM
Chironova 544/8 Brno, Nový Lískovec        www.fit4all.cz
E-mail: pohar@molkky.cz
Ředitel turnaje: Pavla Minstrová                    
Hlavní rozhodčí: Leoš Školoud
Zástupce ČSM: Marie Šenková
Začátek turnaje: 09:30
Tým: 3 + 1 (nepovinný náhradník)  max 24 týmů
Startovné: Startovné: člen ČSM - 200 Kč / hráč. ostatní 250 Kč / hráč
Kontrola týmů a hráčů: 08:30 - 09:15

Způsob úhrady:

Startovné: člen  - 200 Kč/ hráč. ostatní 250Kč / hráč
Objednaný oběd ( 150,- Kč)
převodem na účet 
2751708017/3030 VS: 23042024
Zpráva pro příjemce: NÁZEV TÝMU
nejpozději  do 17. 3. 2024
(Možno uhradit startovné při registraci + 50 Kč na osobu)

 
Registrace:  REGISTRACE  - do 15.03.2024
Registrovaná družstva
Maximálně 24 družstev + 4 náhradní družstva
Registrace na turnaj: 15.03.2024
   
Dokumenty: Pokyny, pravidla a systém turnaje - Brno 2024 Pohár.pdf
  Instructions, Rules and Tournament System - Brno Cup 2024 _ en.pdf
   Rozpis_skupiny.pdf
  Harmonogramy A-B.pdf
   Harmonogramy C-D.pdf
  Group_C_AN.pdf
  Playoff-1.pdf
  Playoff-2.pdf
Skupina A   Skupina B
Lobe Star   SEMTAMŤUK
Optimisti   SKM Zruč
My to Vypijem   Buráci
Mölkky Bystrc II   Kouzelníci Bystrc
Fighters   JEN-TAK
sLOVE-K-I-A   PROMÖLKKY 1
Skupina C   Skupina D
Bílovec HK   MaMaJa
Trináctá mölkka   Dynamo
Parta   Černá mamba
Mölkky Bystrc I   Mimoni
Leszno Molkky Team   Lazy Bears
PROMÖLKKY 2   Metalurg

Pokyny pořadatele:


Vstup do haly je povolen pouze v sálové sportovní obuvi
Zákaz vnášení skla do hrací haly a přísný zákaz kouření v prostoru haly.

Systém turnaje


1. část: Základní skupiny (9:30-12:00)
Družstva jsou rozlosována do čtyř šestičlenných skupin (A, B, C a D). Ve skupině každé družstvo odehraje 5 utkání
systémem každý s každým, utkání se hrají na dvě sady (2:0; 1:1).
V jednotlivých sadách utkání základních skupin má každé z družstev k dispozici 15 hodů, poté se vítězem sady stává
družstvo s vyšším počtem bodů skóre. V případě rovnosti bodů zaznamená každé družstvo 0,5 vyhrané sady.
Družstva, která se po odehrání všech utkání umístí na prvních čtyřech místech skupiny, postupují do Playoff-1,
družstva umístěná na pátých a šestých místech postupují do Playoff-2.
O výsledném umístění ve skupině rozhodují následující kritéria:
1. vyšší počet vyhraných sad
2. vyšší počet dosažených bodů skóre
3. vzájemné utkání družstev ve skupině
4. vyšší rozdíl ve skóre, poté je rozhodnuto losem.

2. část: Playoff (13:30-17:00)


V Playoff-1 každé družstvo sehraje čtyři utkání dle rozpisu (viz níže), utkání se hrají na dvě vítězné sady (2:0; 2:1)
s výjimkou semifinále a medailových utkání (o první a třetí místo), která se hrají na tři vítězné sady (3:0; 3:1; 3:2).

V Playoff-2 každé družstvo sehraje tři utkání dle rozpisu, všechna utkání se hrají na dvě vítězné sady (2:0; 2:1).

První sadu všech utkání Playoff začíná výše nasazené družstvo dle výsledků ve skupině.

Případnou rozhodující sadu začíná družstvo s vyšším skóre předchozích sad utkání.

Ve všech* sadách v Playoff má každé z družstev k dispozici 15 hodů, poté se vítězem sady stává družstvo s vyšším
počtem bodů skóre dané sady. Při rovnosti bodů mají družstva 1 hod navíc, až do rozhodnutí, limit 50 zde neplatí.

*V případné rozhodující sadě utkání na tři vítězné sady není počet hodů omezen.

 

Zvláštní pravidla:

Hřiště jsou vybavena oficiálními sadami Tactic®, hra jiným, než poskytnutým vybavením není povolena.
Kuželka, která skončí mimo prostor hřiště se vrací na hranu hřiště. Tento hrací prostor hřiště je ohraničen:
– z vnější a zadní strany značenou linkou
– z vnitřní společné strany pomyslnou linií ve vzdálenosti 2 kolíků od značené středové linky.
– z přední strany linií výchozí pozice kuželek (3,5m)
Kuželky navrácené na zadní linku po dotyku sítě nebo jiného zařízení haly se staví na linku ve vzdálenosti 1 kolíku
od ostatních kuželek. Toto pravidlo platí i pro stavění od zadních rohů, a to bez dotyku i s dotykem zařízení.
Kuželky sražené odrazem kolíku nebo ostatních kuželek po jejich dotyku sítě nebo jiného zařízení haly se
nepočítají jako sražené a vrací se zpět na své původní místo.
Přešlap – pokud dojde k přešlapu týmu, který má v sadě více, než 37 bodů, je mu skóre sníženo na 25 bodů,
pokud má tým 37 a méně bodů, považuje se hod za netrefený a družstvo zaznamená 0 bodů. Tři po sobě jdoucí
zapsané (ohlášené) přešlapy jednoho družstva znamenají ztrátu sady se skórem 0:50.
Chybějící člen družstva – pokud jeden nebo více členů družstva není přítomen bez herního důvodu do 5 minut od
začátku utkání, začíná hra za jejich nepřítomnosti a v době jejich tahu se družstvu počítá netrefený hod.
Tři netrefené hody – po třech po sobě jdoucích netrefených hodech družstva vyhrává sadu soupeř skórem 50:0.
Čas na odhoz – družstvo má maximum 30s na poradu a odhoz kolíku od postavení kuželek a předání kolíku,
porušení pravidla, po předchozím varování, se považuje za chybějícího hráče. Každé družstvo si může jednou za
sadu prodloužit limit a získat tím dalších 30s. Prodloužení se ohlašuje slovně před nebo na konci času pro odhoz.
Sražené kuželky staví družstvo po odehrání svého tahu, pokud se soupeři nedomluví jinak. Po konci sady staví
kuželky družstvo, které v sadě začínalo prvním hodem.


Kontakt

Český svaz MÖLKKY

Sídlo:
Stranný 39
257 56 Neveklov
IČO - 22758003

Doručovací adresa:
Koniklecová 454/8
634 00 Brno