6. Otevřené Mistrovství České republiky

a

 Mistrovství České republiky 2017

ve hře mölkky

Sobota 09. 09. 2017 Praha


   
Datum konání: 9.9.2017
Místo konání:

Praha, Sportovní centrum univerzity Karlovy Hostivař, Bruslařská 1132/10, Praha 15, Česká republika

  50.0505275N, 14.5479500E
Ředitel turnaje: Dominika Střížková            Dominika.Strizkova@gmail.com
Hlavní rozhodčí: Ing. Josef Buzek                 
Čas registrace: 08:30 až 09:30 hodin
Zahájení soutěže: 10:00 hodin
Tým: 3 hráči + 1 náhradník - není povinný
Startovné: Hráč otevřeného mistrovství ČR: 300,-Kč nebo 12 €
  Hráč a člen ČSM: 200,-Kč
  Registrovaný náhradník: 150,-Kč nebo 6 €
Registrace: Registrace zde
Ukončení registrace: 31. 8. 2017
  Registrovaná družstva  ON LINE
Platba: Převodem na účet ČSM nebo na místě v den konání mistrovství.    
Při platbě v den konání turnaje bude účtován navíc poplatek za
jednoho jakéhokoliv hráče nebo náhradníka 50,-Kč nebo 2 €.
Platbu převodem je nutné uhradit nejpozději do 5.9.2017
připsáním na účet ČSM
Platba na účet: Název účtu: Český svaz MÖLKKY
Číslo účtu: 2200231769/2010
IBAN: CZ7120100000002200231769
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
Variabilní symbol: VS: 11201706
Zpráva pro příjemce: Název týmu

 
Parkování: Je možné parkovat vedle sportovního areálu na parkovišti
Doprovodný program: Pro zájemce připraven večerní program studenty spolku FinoFiilit.
  Pravidla_turnaje_2017.pdf

                                             

     
   

 


Počet hráčů týmu:

3 hráči + 1 nepovinný náhradník. Není dovoleno měnit náhradníka za hráče v průběhu hry. Výjimka je pouze v případě zranění a schválení hlavním rozhodčím turnaje

Hra:

Hraje se dle všeobecných pravidel hry Mölkky vydaných ČSM, která budou vyvěšena na informační tabuli v den konání turnaje a jsou také dostupná na internetu zde.
Výsledky budou průběžně zapisovány do výsledkových listin, které budou vyvěšeny na tabuli. Přešlap se netoleruje, při prvním přešlapu se body daného hráče nezapočítají, při opakovaném přešlapu pokles v dané hře na 25 bodů, má-li tým 37 bodů a více anebo na 0 bodů, má-li tým méně než 37 bodů.Pokud tým nenastoupí na hru do 5 min. od pokynu pořadatele, je diskvalifikován z dané hry.

Kapitán týmu je zodpovědný za dodržení pořadí házení hráčů svého týmu, tak jak bylo zapsáno do herního protokolu před zahájením hry. V případě prohození pořadí hráčů je tým, který chybu udělal automaticky poraženým a připisuje z dané hry 0 bodů (pokud se všichni kapitáni týmů na daném hřišti nedohodnou na jiném vyřešení situace). Toto neplatí, pokud je hra řízena rozhodčím (řešení situace v kompetenci rozhodčího).

V hracím prostoru je zakázáno konzumovat alkoholické nápoje a kouřit!

Rozhodčí:

Týmy si hru rozhodují a zapisují samy, v případě sporů se obrací kapitáni týmů na hlavního rozhodčího turnaje. Rozhodčí řídí semifinále a finále.Platí, že rozhodčí má vždy pravdu. Pokud nebude možné problém vyřešit na hřišti nebo s rozhodčím, je k dispozici hlavní rozhodčí turnaje. Proti jeho rozhodnutím již nelze vznést protest. Hlavní rozhodčí při nedodržování pravidel turnaje může udělit napomenutí, může zrušit hod anebo může i ve výjimečných případech zrušit hru (pokles na 0 bodů).

Pravidla hodu:

Hází se z prostoru za mölkkari, po hodu hráč opustí prostor pro odhod za mölkkari minimálně jedním krokem směrem dozadu. Hod se nepočítá, když hráč vstoupí na mölkkari, nebo opustí prostor hodu směrem dopředu přes mölkkari nebo do strany. Po přistoupení k mölkkari má na hod hráč 40 sekund včetně porady s ostatními členy týmu.

Výsledky:

Po skončení každé hry kapitáni jednotlivých týmů zkontrolují výsledky, podepíší protokol o utkání a odevzdají jej pověřené osobě. Po podepsání protokolu o utkání již nelze vznést žádný protest.

Ocenění:

Otevřené mistrovství ČR - oceněny budou první tři nejlepší týmy z celkového pořadí všech zúčastněných týmů. Mistr ČR – oceněn je tým, skládající se pouze z hráčů z České republiky, který se v celkovém pořadí všech zúčastněných týmů umístí nejlépe.

 

Pravidla_turnaje_2017.pdf

 


Kontakt

Český svaz MÖLKKY

Sídlo:
Stranný 39
257 56 Neveklov
IČO - 22758003

Doručovací adresa:
Koniklecová 454/8
634 00 Brno